SYSTEMY WENTYLACJI I OCZYSZCZANIA POWIETRZA OPRAGON

Współczesne procedury chirurgiczne wymagają nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale także zaawansowanej infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo i komfort zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów. Postęp cywilizacyjny przynosi ze sobą wiele korzyści, ale również nowe wyzwania, takie jak rosnące obciążenie systemu opieki zdrowotnej, związane między innymi z wydłużającym się czasem życia i starzeniem się społeczeństwa, oraz dynamiczny wzrost bakterii lekoopornych.

WSPÓŁPRACA Z AVIDICARE

Wraz z naszym partnerem, firmą Avidicare, wprowadzamy na polskim rynku innowacyjne rozwiązanie mające udokumentowany wpływ na redukcję liczby zakażeń ran pooperacyjnych – system wentylacji Opragon. Jest to unikalny system zapewniający ultraczyste warunki w całym pomieszczeniu (poniżej 10 JTK/m3), zgodnie z wymagającą szwedzką normą SIS-TS:39, dzięki zastosowaniu technologii Przepływu Powietrza Sterowanego Temperaturą (TCAF). Zapewnienie ultraczystości w sali operacyjnej umożliwia personelowi efektywne i bezpieczne wykorzystanie całej jej przestrzeni, bez ryzyka kontaminacji narzędzi, implantów czy sterylnych obłożeń na specjalistyczny sprzęt (np. ramiona robota chirurgicznego, osłony mikroskopów itp.).

Dodatkowo, technologia Opragon zapewnia komfortowe warunki w sali poprzez cichą pracę, możliwość regulacji temperatury oraz eliminację efektu „przeciągu” charakterystycznego dla tradycyjnych systemów laminarnych. Jest to szczególnie istotne podczas wielogodzinnych operacji.

System Opragon jest również energooszczędny, zużywając mniej powietrza niż standardowe systemy wentylacyjne, co przekłada się na oszczędności eksploatacyjne w długoterminowej perspektywie.

Opragon występuje w kilku wariantach:

Opragon 8

Dostosowany do dowolnej konfiguracji lamp operacyjnych. Umożliwia rozmieszczenie dodatkowego oświetlenia prozdrowotnego w obrębie nawiewu.

Opragon Hybrid

Dostosowany do pracowni hybrydowych, w tym hemodynamicznych, z możliwością integracji z różnymi typami angiografów sufitowych.

Opragon in a Box

Jednostka recyrkulacyjna dla sal zabiegowych, gdzie instalacja tradycyjnego systemu wentylacyjnego nie jest możliwa, ale konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Platforma Opragon Online umożliwia monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżącą ocenę stanu sali operacyjnej i zwiększa świadomość personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom pooperacyjnym.

System Opragon jest wykorzystywany w ponad 300 salach operacyjnych w Europie i Stanach Zjednoczonych, a jego skuteczność została udowodniona w licznych badaniach naukowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników badań oraz listy instalacji, zapraszamy do kontaktu.

Opragon jest objęty ochroną patentową.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wchodzisz na stronę, na której znajdziesz treści dotyczące wyrobów medycznych przeznaczone tylko dla profesjonalistów.

Klikając „Akceptuję”, potwierdzasz, że jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony.

Akceptuję