SALE HYBRYDOWE

Dobrze zaprojektowana Sala Hybrydowa poszerza możliwości leczenia pacjentów, poprzez połączenie technik operacyjnych z technikami zaawansowanego obrazowania (np. angiograf, USG, tomografia komputerowa śródoperacyjna, rezonans śródoperacyjny) podczas zabiegu operacyjnego. Korzystając z hybrydowej sali operacyjnej można wykonać każdą operację: od najprostszych zabiegów, po skomplikowane operacje często ratujące życie i pozwalające na zachowanie wysokiego komfortu pacjenta.

KORZYŚCI A KOSZTY

Poniesione wydatki pozwolą na osiągnięcie wielu korzyści w przyszłości: zdrowia pacjentów, podniesienia stopnia referencyjności oraz prestiżu Szpitala.

Koszt wybudowania Sali Hybrydowej w porównaniu do klasycznej sali operacyjnej jest wyższy. Wynika to z konieczności zintegrowania większej ilości sprzętu, zwłaszcza zaawansowanych śródoperacyjnych rozwiązań diagnostycznych, czy dedykowanych stołów operacyjnych, na większej powierzchni. Cały proces inwestycyjny: projektowanie, budowa, dobór i zakup wyposażenia medycznego hybrydowej sali operacyjnej wymagają kompleksowej koordynacji inwestycji na każdym jej etapie. Poprawność zastosowanych rozwiązań zależna jest od mądrych, wyważonych decyzji, popartych wiedzą i doświadczeniem z zakresu medycyny, architektury, technologii medycznej oraz zarządzania wysokospecjalistyczną jednostką medyczną.
 

Głównym celem wyposażania jednostki w nowoczesne sale hybrydowe powinno być: opracowywanie nowoczesnych metod leczenia, szkolenie specjalistów, a przede wszystkim, tak często podkreślana przez Unię Europejską, konieczność poprawy i wyrównywania szans obywateli w dostępie do nowoczesnej technologii i ośrodków służby zdrowia.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA SALI HYBRYDOWEJ

  • zwiększenie możliwości terapeutycznych,
  • wykonywanie nowych, lepiej wycenionych procedur medycznych,
  • rozwój nowych metod leczenia, pełnienie roli naukowej obok podstawowej funkcji medycznej,
  • zwiększenie jakości i efektów leczenia pacjentów,
  • skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, krótsza rekonwalescencja, zmniejszone ryzyko występowania powikłań, które mogą skutkować reoperacjom, co przekłada się na mniejszy koszt leczenia pacjenta, dzięki śródoperacyjnej diagnostyce możliwe jest (np. w przypadku operacji resekcji guza mózgu) przeprowadzenie w trakcie operacji tomografii komputerowej, umożliwiającej ocenę, czy wszystkie zmiany zostały usunięte. Jeśli nie, operator może kontynuować operację.
  • gotowość Szpitala do leczenia chorób cywilizacyjnych – jak np. choroby sercowo-naczyniowe,
  • podniesienie prestiżu Szpitala.

TMS Medical posiada doświadczenie w konfiguracji, planowaniu i integrowaniu urządzeń wszystkich dostępnych producentów angiografów i współpracujących z nimi stołów operacyjnych oraz bezkolizyjnemu zestawianiu sprzętu rozlokowanego w przestrzeni sali hybrydowej.

Poszczególne etapy projektowania sal operacyjnych, także hybrydowych można zobaczyć w zakładce PROJEKTOWANIE.

Projektowanie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wchodzisz na stronę, na której znajdziesz treści dotyczące wyrobów medycznych przeznaczone tylko dla profesjonalistów.

Klikając „Akceptuję”, potwierdzasz, że jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony.

Akceptuję